bić się, walczyć

fight

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

He used to fight with other boys at school. = On zwykł bić się z innymi chłopcami w szkole.