"rozczarowany" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rozczarowany" po polsku

rozczarowany

przymiotnik
 1. disappointed **
  • rozczarowany, zawiedziony
   He felt disappointed. (On czuł się rozczarowany.)
   She seemed in no way disappointed. (Ona w żadnym wypadku nie wyglądała na rozczarowaną.)
   So you're not disappointed with me? (Więc nie jesteś mną rozczarowany?)
 2. disgruntled
 3. disenchanted
 4. disillusioned
 5. dejected
 6. chagrined
 7. bummed out
czasownik
 1. disappoint *
  • rozczarować, zawieść (kogoś)
   I don't want to disappoint you, but he didn't come. (Nie chcę Cię rozczarować, ale on się nie zjawił.)
 2. chagrin  
 3. disillusion  
 4. disenchant

powered by  eTutor logo