"concerned" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "concerned" po angielsku

concerned ****

przymiotnik
 1. zaangażowany, zainteresowany
  She's a concerned citizen, she loves her town. (Ona jest zaangażowaną obywatelką, kocha swoje miasto.)
  I ask all concerned to stay in the room. (Proszę wszystkich zainteresowanych o zostanie w sali.)
  I'm concerned with animal rights. (Jestem zaangażowana w prawa zwierząt.)
  zobacz także: interested
 2. zatroskany, zaniepokojony, zmartwiony
  My father is very concerned about my future. (Mój ojciec jest bardzo zatroskany o moją przyszłość.)
  I hope you don't mind I called you eight times, I was just concerned. (Mam nadzieję, że nie masz mi za złe, że dzwoniłem osiem razy, po prostu byłem zaniepokojony.)
  She is concerned about her exam results. (Ona jest zaniepokojona o wyniki swojego egzaminu.)
  link synonim: anxious
  zobacz także: worried

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

obrazek do "concern" po polsku obrazek do "concern" po polsku
czasownik
 1. dotyczyć (kogoś, czegoś) [przechodni]
  She only cares about things that concern her personally. (Ją obchodzą tylko sprawy, które jej bezpośrednio dotyczą.)
  Don't worry, this doesn't concern you at all. (Nie martw się, to ciebie wcale nie dotyczy.)
  This problem concerns your life. (Ten problem dotyczy twojego życia.)
  We need to talk, it concerns your behaviour. (Musimy porozmawiać, to dotyczy twojego zachowania.)
  This doesn't concern you, so leave the room. (To ciebie nie dotyczy, więc opuść pokój.)
 2. martwić (kogoś) [przechodni]
  Doesn't it concern you? (Czy to cię nie martwi?)
  Her mental state concerns me. (Martwi mnie jej stan psychiczny.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. niepokój, obawa, troska, frasunek [niepoliczalny]
  Our main concern right now is to make you walk again. (Naszą główną troską teraz jest sprawienie, byś znów zaczął chodzić.)
  One can observe rising concern about animal rights. (Można zauważyć rosnącą troskę o prawa zwierząt.)
  My main concern is getting a better paid job. (Moją główną troską jest znalezienie lepiej płatnej pracy.)
  link synonim: anxiety
 2. problem, sprawa, kwestia [policzalny lub niepoliczalny]
  It's none of your concern! (To nie twoja sprawa!)
  I would like to now focus on our first concern. (Chciałbym teraz się skupić na naszym pierwszym problemie.)
  You have to deal with it on your own, it's not my concern. (Musisz sam sobie z tym poradzić, to nie jest moja sprawa.)
 3. troska, zainteresowanie [tylko liczba pojedyncza]
  Thank you for your concern about my health, but I'm fine. (Dziękuję za pańską troskę o moje zdrowie, ale czuję się bardzo dobrze.)
  I appreciate your concern but I'll deal with the problem myself. (Doceniam twoją troskę, ale sam sobie poradzę z tym problemem.)
 4. koncern, przedsiębiorstwo [policzalny]
  The concern has been charged with avoiding taxes. (Koncern został oskarżony o unikanie płacenia podatków.)
  My brother runs a big concern. (Mój brat prowadzi duże przedsiębiorstwo.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. być zaangażowanym, być takim, którego coś dotyczy
  I'm concerned about your school and your life. (Jestem zaangażowany w twoją szkołę i twoje życie.)
  Her father was never concerned about her grades. (Jego ojca nigdy nie dotyczyły jej oceny.)
  She's concerned about her family and work. (Ona jest zaangażowana w swoją rodzinę i pracę.)
 2. być zmartwionym
  She's concerned about her son's poor health. (Ona jest zmartwiona słabym zdrowiem swojego syna.)
  Their mother is concerned about their grades. (Ich matka jest zmartwiona ich ocenami.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "concerned"

inne
rzeczownik
przymiotnik
phrasal verb
czasownik
kolokacje

powered by  eTutor logo