Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"most concerned" — Słownik kolokacji angielskich

most concerned kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najbardziej dotyczyć
  1. most przysłówek + concerned przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    So please let me know the issues that you and your family are most concerned about.