"concerned about something" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "concerned about something" po angielsku — Słownik polsko-angielski

concerned about something **

  1. zaniepokojony czymś
    I'm concerned about my friend's behaviour. (Jestem zaniepokojony zachowaniem mojego przyjaciela.)
    I'm concerned about your health. (Jestem zaniepokojona twoim zdrowiem.)