"test antydopingowy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "test antydopingowy" po polsku

test antydopingowy

rzeczownik
 1. drug test  
 2. dope test  
  An Indian athlete was said to have failed a dope test. (Podobno jeden z hinduskich zawodników nie przeszedł przez test antydopingowy.)
  He had a dope test and it was negative. (On zrobił test antydopingowy i był negatywny.)

"test antydopingowy" — Słownik kolokacji angielskich

drug test kolokacja
 1. drug rzeczownik + test rzeczownik = test antydopingowy
  Bardzo silna kolokacja

  They will also be required to pass a drug test.

powered by  eTutor logo