Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"zalany" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zalany" po polsku

idiom
 1. flooded with something
 1. awash with something
  • zalany czymś, pełen czegoś
   Scientific debates, just like pseudoscientific debates, can be awash with emotion. (Debaty naukowe, tak jak debaty pseudonaukowe, mogą być pełne emocji.)

zalany

przymiotnik
 1. smashed   potocznie
  Smashed youngsters wandering the city streets at night don't surprise me, it's summertime. (Zalana młodzież spacerująca po ulicach miasta nocą nie zaskakuje mnie, mamy lato.)
 2. wrecked
 3. soaked
 4. oiled
 5. edged
 6. rat-arsed BrE obraźliwie , rat-assed AmE obraźliwie
 7. sloshed
 8. fuddled
 9. gatted
 10. boozed , boozed up
 11. pixilated , pixiliated AmE
 12. tiddly
 13. wined , wined up
 14. half seas over
 15. corked
 16. bousy
 17. sozzled
  • kompletnie pijany, zalany  BrE slang
   The man was completely sozzled. (Mężczyzna był kompletnie pijany.)
   After the second beer she was completely sozzled. (Po drugim piwie była kompletnie pijana.)
   link synonim: wasted
 18. basted
 19. bladdered
 20. aced
 21. oiled-up
idiom
 1. on the sauce potocznie
obrazek do "flood" po polsku
czasownik
 1. flood ***
  • zalewać (np. o pękniętej rurze), zostać zalanym [przechodni/nieprzechodni]
   The city was flooded after the river rose due to a month of heavy rainfall. (Miasto zostało zalane po wezbraniu wód rzeki spowodowanym miesiącem intensywnych opadów.)
   Our basement got flooded when the hot water heater burst. (Nasza piwnica została zalana kiedy wybuchł grzejnik gorącej wody.)
   Our house was the only one which wasn't flooded. (Nasz dom był jedynym, który nie został zalany.)
 2. swamp *
 3. engulf , ingulf
 4. deluge
  • zalewać, zatapiać oficjalnie
   The village was deluged by floodwaters. (Wioska została zalana powodzią.)
   Our city was deluged with tourists. (Nasze miasto zostało zalane przez turystów.)
 5. glut
 6. prime ***
 7. suffuse
 8. superfuse
 9. whelm
 10. perfuse
phrasal verb
 1. rain down
 2. flood out  
czasownik
 1. overflow *
  • zalać, zalewać, przelewać się, wylewać się (np. o rzece, tłumie)
   The crowd overflowed from the building. (Tłum wylał się z budynku.)
   The river overflows the fields every year. (Rzeka zalewa pola każdego roku.)
   My heart overflowed with love when I saw my son for the first time. (Moje serce zalała miłość, gdy po raz pierwszy zobaczyłem mojego syna.)
 2. overwhelm **
  • zasypać, zasypywać, zalać, zalewać (np. ilością zgłoszeń, pracą) [przechodni]
   My employees are overwhelmed by work. (Moi pracownicy są zasypani pracą.)
   My secretary was overwhelmed by the amount of applications. (Moja sekretarka została zasypana ilością zgłoszeń.)
  • zalać (np. obszar w czasie powodzi) [przechodni]
   The flood overwhelmed our region. (Powódź zalała nasz region.)
   The waves have been overwhelming the coast for 3 days. (Fale zalewają wybrzeże od 3 dni.)
 3. inundate
 4. pour over
 5. flow , ***
  • napływać, zalać (o uczuciu) [nieprzechodni]
   The feeling of hatred flowed through my heart and mind. (Uczucie nienawiści napłynęło do mojego serca i umysłu.)
 6. overflood

Powiązane zwroty — "zalany"

czasownik
lać = pour , pour down , pee down +3 znaczenia
podlewać = water +1 znaczenie
rozlać = spill +1 znaczenie
oblać = fail +2 znaczenia
wylewać = tip BrE , dump AmE +1 znaczenie
przelać = wire +1 znaczenie
rzeczownik
zalanie = flooding +1 znaczenie
zalew = dam +6 znaczeń
lanie = beating +1 znaczenie
inne
idiom
zalany łzami = in tears +1 znaczenie
przymiotnik