"throw bombs" — Słownik kolokacji angielskich

throw bombs kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bomby rzutu
  1. throw czasownik + bomb rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Players are able to throw or drop bombs during a race.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo