"carry bombs" — Słownik kolokacji angielskich

carry bombs kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nieś bomby
  1. carry czasownik + bomb rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Isn't it against the law to carry bombs on commercial planes?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo