"carry weight" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "carry weight" po angielsku

carry weight

czasownik
  1. mieć wpływ
    The CEO's opinion will carry weight in the company. (Opinia prezesa będzie miała wpływ w firmie.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"carry weight" — Słownik kolokacji angielskich

carry weight kolokacja
  1. carry czasownik + weight rzeczownik = mieć wpływ
    Bardzo silna kolokacja

    What you and I think doesn't carry much weight around here.