TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"carry" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

carry czasownik

carry + rzeczownik
Kolokacji: 630
carry weight • carry weapons • carry cargo • carry supplies • carry signs • carry banners • carry goods • carry firearms • carry spears • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
  • What you and I think doesn't carry much weight around here.
  • I'm not sure that would carry enough weight in Washington.
  • But that view seemed to carry little weight with the friends of the dead man.
  • It didn't carry enough weight for him to let them go.
  • Indeed, the man standing before him seemed to carry the weight of his years.
  • "He should be able to carry his own weight from now on."
  • They've all made it in the world and carry their own weight.
  • But I wasn't sure that it would carry enough weight in itself.
  • He was a man who spoke little, but each word carried weight with the' president.
  • Some of these factors carry less weight than others do.
4. carry supplies = przeprowadź zaopatrzenie carry supplies
5. carry signs = przenieś znaki carry signs
11. carry freight = nieś ładunek carry freight
13. carry water = doprowadź wodę carry water
14. carry mail = opublikuj pocztę carry mail
17. carry arms = trzymaj ramiona carry arms
18. carry traffic = wytrzymaj ruch uliczny carry traffic
21. carry fuel = nieś paliwo carry fuel
22. carry information = nadaj informacje carry information
23. carry articles = opublikuj artykuły carry articles
24. carry things = nieś rzeczy carry things
25. carry books = nieś książki carry books
26. carry items = opublikuj rzeczy carry items
27. carry materials = przenoś materiały carry materials
28. carry word = przenieś słowo carry word
29. carry news = nieś wiadomość carry news
37. carry several men = przewieź kilku ludzi carry several men
38. carry several pounds = dźwigaj kilka funtów carry several pounds
42. carry power = nieś moc carry power
43. carry games = prowadź gry carry games
44. carry reports = nadaj raporty carry reports
45. carry connotations = nadaj konotacje carry connotations
46. carry signals = przenieś sygnały carry signals
47. carry money = nieś pieniądze carry money
49. carry oxygen = przenoś tlen carry oxygen
51. carry ammunition = nieś amunicję carry ammunition
54. carry coal = nieś węgiel carry coal
56. carry several crew members = przewieź kilku członków załogi carry several crew members
57. carry oil = doprowadź olej carry oil
60. carry products = nieś produkty carry products
61. carry blood = prowadź krew carry blood
62. carry clubs = nieś kluby carry clubs
63. carry instruments = wytrzymaj instrumenty carry instruments
64. carry one's head = nieść czyjś głowa carry one's head
65. carry cars = nieś samochody carry cars
66. carry one's gear = nieść czyjś bieg carry one's gear
67. carry conviction = bądź przekonującym carry conviction
68. carry out one's wishes = wykonać czyjś pragnienia carry out one's wishes
69. carry out raids = przeprowadź wypady carry out raids
75. carry out experiments = przeprowadź eksperymenty carry out experiments
76. carry programs = opublikuj programy carry programs
77. carry data = nadaj dane carry data
81. carry out investigations = przeprowadź śledztwa carry out investigations
83. carry papers = nieś papiery carry papers
84. carry implications = nieś konsekwencje carry implications
85. carry out operations = przeprowadź operacje carry out operations
89. carry objects = nieś przedmioty carry objects
97. carry out projects = zrealizuj projekty carry out projects
98. carry out acts = przeprowadź czyny carry out acts
99. carry explosives = nieś materiały wybuchowe carry explosives
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 120
czasownik + carry
Kolokacji: 52
help carry • begin carrying • start carrying • required to carry • designed to carry • allow to carry • continue to carry • come carrying • ...
carry + przyimek
Kolokacji: 101
carry out • carry off • carry down • carry up • carry back • ...
carry + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 103
carried away • carried forward • easily carry • carry far • carry live • carry well • once carry • normally carry • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.