"carry blood" — Słownik kolokacji angielskich

carry blood kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prowadź krew
  1. carry czasownik + blood rzeczownik
    Silna kolokacja

    Your heart beats faster to carry blood to where it's needed.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo