"carry one's books" — Słownik kolokacji angielskich

carry one's books kolokacja
Popularniejsza odmiana: carry books
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nieść czyjś książki
  1. carry czasownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The group worked through the night and into the next afternoon, carrying books on every subject but one.

    Podobne kolokacje: