"carry money" — Słownik kolokacji angielskich

carry money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nieś pieniądze
  1. carry czasownik + money rzeczownik
    Silna kolokacja

    In general, cash is not a very good way to carry money.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo