"carry books" — Słownik kolokacji angielskich

carry books kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nieś książki
  1. carry czasownik + book rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The group worked through the night and into the next afternoon, carrying books on every subject but one.

    Podobne kolokacje: