"carry a bundle" — Słownik kolokacji angielskich

carry a bundle kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nieś paczkę
  1. carry czasownik + bundle rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He seemed to be carrying a bundle of some kind.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo