"carry several tons" — Słownik kolokacji angielskich

carry several tons kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dźwigaj kilka ton
  1. carry czasownik + ton rzeczownik
    Silna kolokacja

    During the 1920s the line carried 750,000 tons of coal a year.

    Podobne kolokacje: