BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"produce several tons" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyprodukuj kilka ton
  1. produce czasownik + ton rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    By 2015, the company plans to produce 20 million tons.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo