BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"carry bundles" — Słownik kolokacji angielskich

carry bundles kolokacja
Popularniejsza odmiana: carry a bundle
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nieś paczki
  1. carry czasownik + bundle rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He seemed to be carrying a bundle of some kind.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo