"carry news" — Słownik kolokacji angielskich

carry news kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nieś wiadomość
  1. carry czasownik + news rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    These newspapers carried news of the areas under the British rule.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo