"oddział saperów" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "oddział saperów" po polsku — Słownik angielsko-polski

"oddział saperów" — Słownik kolokacji angielskich

bomb squad kolokacja
  1. bomb rzeczownik + squad rzeczownik = oddział saperów, oddział pirotechników
    Bardzo silna kolokacja

    A lot of the bomb squad's time is spent on education.

    Podobne kolokacje: