ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH 50% TANIEJTylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"strzał" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "strzał" po polsku

strzał

obrazek do "shot" po polsku
rzeczownik
 1. shot , ****
  • strzał (akt strzelania, np. z pistoletu) [policzalny]
   He fired a single shot. (On oddał pojedynczy strzał.)
   I heard a deafening shot. (Usłyszałem ogłuszający strzał.)
   The shot wounded his friend. (Strzał zranił jego przyjaciela.)
   zobacz także: shoot
  • strzał (kopnięcie piłki do bramki) [policzalny]
   He carried out a perfect shot and his team took the lead. (Wykonał perfekcyjny strzał i jego drużyna przejęła prowadzenie.)
   The goalkeeper saved his shot. (Bramkarz obronił jego strzał.)
   zobacz także: shoot
 2. gunshot *
 3. shoot ****
  • strzelanie, strzał (np. do celu)
   Only after the 20th shoot did I aim at the center of the target. (Dopiero po dwudziestym strzale wycelowałem w środek tarczy.)
 4. dong
 5. wipe **
 6. swat *
 7. poke ** , także: proke British English dialekt
  • strzał, cios, plomba, fanga slang
   His poke was so strong that he broke Tim's nose. (Jego strzał był tak mocny, że złamał nos Tima.)
   After his poke, John fell down. (John upadł po jego plombie.)
 8. jab
  • strzał (porcja narkotyku do wstrzyknięcia) slang
   I wanted to buy one more jab. (Chciałem kupić jeszcze jeden strzał.)
 9. pop ***
  • działka, strzał (porcja narkotyku) slang
   I bought 4 pops of cocaine. (Kupiłem 4 działki kokainy.)
   He sold me a pop of heroin. (Sprzedał mi działkę heroiny.)
 10. plug **
 11. cruncher
 12. oner
 13. pile driver
obrazek do "arrow" po polsku
rzeczownik
 1. arrow , **
  • strzała (do łuku) [policzalny]
   A deer was hurt by an arrow. (Jeleń został zraniony strzałą.)
   It feels like an arrow went through my heart. (Czuję, jakby strzała przebiła mi serce.)
   She learns how to use a bow and an arrow. (Ona uczy się jak używać łuku i strzały.)
 2. shaft *   termin literacki [policzalny]
 3. Sagitta

Powiązane zwroty — "strzał"

czasownik
strzelać = fire +3 znaczenia
bronić (w sporcie, np. strzał na bramkę) = save
wystrzelić = boost +2 znaczenia
ostrzelać = shell +1 znaczenie
zastrzelić = pot +1 znaczenie
rzeczownik
phrasal verb
przymiotnik
strzelisty = soaring +2 znaczenia
omijający (np. uderzenie, strzał) = wide
idiom
inne

powered by  eTutor logo