"plomba" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "plomba" po polsku

plomba

Plastic security seal, made
rzeczownik
 1. filling *  
  I've lost a filling. (Wypadła mi plomba.)
  The dentist X-rayed my teeth and decided to put in a filling. (Dentysta prześwietlił moje zęby i zdecydował założyć mi plombę.)
 2. seal ***
  • plomba, pieczęć [policzalny]
   The envelope was closed with the king's seal. (Koperta była zamknięta pieczęcią króla.)
   She broke the seal to take the letter out of the envelope. (Ona złamała pieczęć, aby wyjąć list z koperty.)
   This seal is over 500 years, it is priceless. (Ta pieczęć ma ponad 500 lat, jest bezcenna.)
 3. wipe **
 4. slog
 5. infill
 6. swat *
 7. poke ** , także: proke British English dialekt
  • strzał, cios, plomba, fanga slang
   His poke was so strong that he broke Tim's nose. (Jego strzał był tak mocny, że złamał nos Tima.)
   After his poke, John fell down. (John upadł po jego plombie.)
 8. swinger
 9. stopping
  • plomba (dentystyczna)
 10. dental restoration , dental filling
 11. smacker
 12. oner
 13. slosh
 14. pile driver

powered by  eTutor logo