"let alone something" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "let alone something" po angielsku — Słownik polsko-angielski

let alone something *

 1. nie mówiąc o czymś, nie wspominając o czymś, a co dopiero spoken
  Her appearance is shocking, let alone her behaviour. (Jej wygląd jest szokujący, nie wspominając o jej zachowaniu.)
  My father won't let me go out after 10 p.m., let alone go for a weekend trip. (Mój ojciec nie pozwala mi wychodzić po 22, a co dopiero wyjechać na weekend.)
phrasal verb
 1. zostawić kogoś w spokoju (nie przeszkadzać komuś) old-fashioned
  Leave me alone, I'm doing my homework. (Zostaw mnie w spokoju, odrabiam zadanie domowe.)
  Let's leave her alone, she is very tired. (Zostawmy ją w spokoju, jest bardzo zmęczona.)
  Could you let me alone? (Możesz zostawić mnie w spokoju?)
phrasal verb
 1. zostawić coś w spokoju (nie dotykać czegoś) old-fashioned
  Let that dog alone, it can be aggressive. (Zostaw tamtego psa w spokoju, może być agresywny.)
  Leave that stain alone, I will remove it later. (Zostaw tę plamę w spokoju, usunę ją później.)

Powiązane zwroty — "let alone something"

przysłowie