KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Skorzystaj z gorącej promocji!SPRAWDŹ >>

"chwila" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "chwila" po polsku

chwila

rzeczownik
 1. moment *****
  • moment, chwila [COUNTABLE]
   Just a moment, please. (Chwileczkę, proszę.)
   No one spoke for a moment or two. (Nikt nic nie mówił przez chwilę lub dwie.)
   She had arrived a moment before. (Ona przybyła chwilę wcześniej.)
  • moment, chwila (punkt w czasie) [COUNTABLE]
   This is the moment that I will remember for the rest of my life. (To jest moment, który będę pamiętał do końca mojego życia.)
   We don't have any problems at the moment. (W tym momencie nie mamy żadnych problemów.)
  • moment, chwila (krótki czas) [COUNTABLE]
   For a moment I thought that you are the thief. (Przez chwilę myślałem, że to ty jesteś złodziejem.)
   I saw her for only a moment. (Widziałem ją tylko przez chwilę.)
 2. a minute *****  
  I'll be back in a minute! (Wrócę za chwilę!)
  It will only take a minute. (To zajmie tylko chwilę.)
 3. while *** , a while ***
  • chwila, jakiś czas [COUNTABLE]
   I'm going to sit here for a while. (Posiedzę tutaj chwilę.)
   After a while, I was tired of his company. (Po jakimś czasie byłam zmęczona jego towarzystwem.)
   After a while, she started crying again. (Po chwili ona znów zaczęła płakać.)
   It may take a while. (To może zająć chwilę.)
   Słowo "while" może być rozumiane jako "chwila", czyli krótki odcinek czasu, chwilka (trwająca kilka minut) lub pewien okres, który może zajmować dłużej niż parę dni, tygodni lub miesięcy. Warto pamiętać, że "while" nie jest definiowane jako "długi" lub "krótki" okres w czasie, a więc to słowa, które je bezpośrednio poprzedzają, precyzują tę informację.
   important nie mylić z: awhile
 4. time *****
  • chwila, moment (punkt w czasie, kiedy coś się dzieje) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   I was reading a book at the time he called me. (Czytałam książkę, w momencie kiedy do mnie zadzwonił.)
   At that time I didn't want to talk to him. (W tamtej chwili nie chciałem z nim rozmawiać.)
 5. second ***** , także: sec informal ** , 2nd (skrót) **
  • moment, chwila, sekunda informal [COUNTABLE]
   He got there in a second. (On dostał się tam w moment.)
   Just give me a second, okay? (Daj mi chwilę, dobrze?)
   Can you wait a sec? (Czy możesz chwilę poczekać?)
   link synonim: instant
 6. instant **
 7. minute ***** , min. (skrót) **
 8. crack ***
  • chwila, moment, sekunda informal
   Give me a crack, I need to eat something. (Daj mi moment, potrzebuję coś zjeść.)
   I need a crack to think about this. (Potrzebuję chwili, żeby o tym pomyśleć.)
   It took me a crack to understand what she was saying. (Chwilę mi zajęło, aby zrozumieć co ona mówiła.)
 9. twinkling
 10. instant of time
 11. gliff
 12. stound
idiom
 1. hold your horses

powered by  eTutor logo