"przemyśleć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przemyśleć" po polsku

phrasal verb
 1. go over something **  
  I've gone over our discussion, and I think you are right. (Przemyślałem naszą dyskusję i uważam, że masz rację.)
  I have to go over your proposal. (Muszę przemyśleć twoją propozycję.)
 2. think something out *
  • przemyśleć coś, rozważać coś
   The president had to think the offer out. (Prezes musiał przemyśleć tę ofertę.)
   I didn't think my decision out. (Nie przemyślałam mojej decyzji.)
 3. think something over *
 4. think something through
  • przemyśleć coś, przeanalizować coś
   You should think your decision through once again. (Powinieneś przemyśleć swoją decyzję jeszcze raz.)
   I thought your words through. (Przeanalizowałem twoje słowa.)
czasownik
 1. give something thought  
idiom
 1. chew over something   potocznie
  I need a day to chew over your proposition. (Potrzebuję jednego dnia by przemyśleć twoją propozycję.)
  He wants to chew our idea over. (On chce przemyśleć nasz pomysł.)
 2. give some thought to something
 3. take a rain check , take a rain check on something
czasownik
 1. review ****
  • przeglądać, przemyśliwać [przechodni]
   It's strange, but I needed some time to review his marriage proposal. (To dziwne, ale potrzebowałam trochę czasu, żeby przemyśleć jego oświadczyny.)
   Your offer is very attractive but I have to review it. (Twoja propozycja jest bardzo atrakcyjna, ale muszę ją przemyśleć.)
phrasal verb
 1. chew on something
 2. chew something over

"przemyśleć" — Słownik kolokacji angielskich

think out kolokacja
 1. think czasownik + out particle = opracować jakiś plan lub pomysł, przemyśleć
  Silna kolokacja

  I set my mind at work, and soon thought out a plan.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo