BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"mnóstwo" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "mnóstwo" po polsku

mnóstwo

Strong Elf Holding a Lot of Mnóstwo uśmiechów out the 'horn o' plenty', Plenty of Fish in the Sea?
rzeczownik
 1. a lot ***** , lots informal
  • mnóstwo, dużo, wiele
   I have a lot of work to do. (Mam wiele pracy do wykonania.)
   I know a lot of people who can sing. (Znam mnóstwo osób, które potrafią śpiewać.)
   zobacz także: plenty
 2. tons **
  • mnóstwo, na tony
   He had never seen so many fish, there must be tons of them. (On nigdy nie widział tylu ryb, musiało ich być tam mnóstwo.)
 3. load British English informal ** , loads British English informal *  
  I've heard he earns loads of money. (Słyszałem, ze on zarabia mnóstwo kasy.)
  We have loads to do. (Mamy mnóstwo do roboty.)
  There are loads of people here. (Tu jest mnóstwo ludzi.)
 4. abundance * , także: abundancy
  • urodzaj, duża ilość, mnóstwo [SINGULAR]
   We have an abundance of natural resources we can trade for various goods. (Mamy mnóstwo surowców naturalnych, które możemy wymienić na różne dobra.)
 5. swarm *
  • mnóstwo, mrowie
   There was a swarm of people in the city square. (Na rynku było mnóstwo ludzi.)
 6. plethora
 7. bounty
 8. vast quantities  
 9. boatload
  • mnóstwo (czegoś)
 10. oodles
 11. wodge British English , wadge American English   informal
 12. slue
 13. muckle   old use
idiom
 1. a great many
  • bardzo dużo, mnóstwo
   A great many things have been said with which we agree. (Powiedziano mnóstwo rzeczy, z którymi się zgadzamy.)
   I have a great many talents you do not know about. (Mam bardzo dużo talentów, o których nie wiesz.)
określnik
 1. plenty
  • mnóstwo, dużo, wiele
   We've got plenty of time. (Mamy mnóstwo czasu.)
   There are plenty of other ways. (Jest mnóstwo innych sposobów.)
   I bet she's got plenty of money by now. (Założę się, że ona ma teraz mnóstwo pieniędzy.)
   zobacz także: lots
 2. umpteen
  • ileś, mnóstwo, tysiące, setki (niesprecyzowana duża ilość) informal
   I've told you this umpteen times. (Mówiłem ci to tysiące razy.)
przysłówek
 1. whole lot *
  • (całe) mnóstwo, (cała) masa, (bardzo) dużo informal

powered by  eTutor logo