"mnóstwo" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "mnóstwo" po polsku

mnóstwo

Strong Elf Holding a Lot of out the 'horn o' plenty', Plenty of Fish in the Sea?
rzeczownik
 1. a lot ***** , lots potocznie
  • mnóstwo, dużo, wiele
   I have a lot of work to do. (Mam wiele pracy do wykonania.)
   I know a lot of people who can sing. (Znam mnóstwo osób, które potrafią śpiewać.)
   link synonim: a dozen
   zobacz także: plenty
 2. tons **
  • mnóstwo, na tony
   He had never seen so many fish, there must be tons of them. (On nigdy nie widział tylu ryb, musiało ich być tam mnóstwo.)
 3. load British English potocznie ** , loads British English potocznie *  
  I've heard he earns loads of money. (Słyszałem, ze on zarabia mnóstwo kasy.)
  We have loads to do. (Mamy mnóstwo do roboty.)
  There are loads of people here. (Tu jest mnóstwo ludzi.)
 4. abundance * , także: abundancy
 5. swarm *
  • mnóstwo, mrowie
   There was a swarm of people in the city square. (Na rynku było mnóstwo ludzi.)
 6. plethora
 7. bounty
 8. vast quantities  
 9. boatload
  • mnóstwo (czegoś)
 10. armload
 11. oodles
 12. wodge British English , wadge American English   potocznie
 13. slue
 14. muckle   dawne użycie
przysłówek
 1. lots of *** , a lot of
  • dużo, mnóstwo, wiele
   She bought me lots of new clothes. (Ona kupiła mi dużo nowych ubrań.)
   I still have lots of friends. (Wciąż mam dużo przyjaciół.)
 2. whole lot *
  • (całe) mnóstwo, (cała) masa, (bardzo) dużo potocznie
idiom
 1. a great many
  • bardzo dużo, mnóstwo
   A great many things have been said with which we agree. (Powiedziano mnóstwo rzeczy, z którymi się zgadzamy.)
   I have a great many talents you do not know about. (Mam bardzo dużo talentów, o których nie wiesz.)
określnik
 1. plenty ,
  • mnóstwo, dużo, wiele
   We've got plenty of time. (Mamy mnóstwo czasu.)
   There are plenty of other ways. (Jest mnóstwo innych sposobów.)
   I bet she's got plenty of money by now. (Założę się, że ona ma teraz mnóstwo pieniędzy.)
   zobacz także: lots
 2. umpteen

powered by  eTutor logo