"fura" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "fura" po polsku

fura

grain wagon led a wagon
rzeczownik
 1. wagon ** , waggon British English
  • fura, wagon, wóz [policzalny]
   This is the red wagon he got me for my birthday. (To jest ta czerwona fura, którą on kupił mi na urodziny.)
   I bought myself a new wagon yesterday. (Wczoraj kupiłem sobie nowy wóz.)
   link synonimy: caravan, cart
 2. pile ***
  • fura, kupa (mnóstwo czegoś) potocznie [policzalny]
   Why is there a pile of new clothes in my room? (Dlaczego w moim pokoju jest kupa nowych ciuchów?)
   There is a pile of apples in the kitchen. (W kuchni jest kupa jabłek.)
 3. wheels **
  • fura, bryka potocznie
   We need to find a fast set of wheels. (Musimy znaleźć jakąś szybką brykę.)
 4. stacks *
  • masy, góry, fura potocznie
   I've got stacks of cash waiting for you. (Mam góry kasy, które czekają na ciebie.)
 5. stack **
  • fura, kupa British English potocznie
   There is a stack of old notebooks in my room. (W moim pokoju jest stos starych zeszytów.)
   I found a stack of pencils under my bed. (Znalazłem kupę ołówków pod moim łóżkiem.)
 6. bucket **
 7. mobs
 8. ride ***
  • bryka, fura American English slang
   After his eighteenth birthday his parents bought him a new ride. (Po jego osiemnastych urodzinach, rodzice kupili mu nową furę.)
   The famous MTV programme is called "Pimp my Ride". (Słynny program na MTV nazywa się "Odpicuj mi brykę".)
 9. gobs
 10. whip **
  • drogie auto, fura, bryka African American Vernacular English slang
   Yo man, check this whip out! (Patrz ziom jaka bryka!)
   Określenie "whip" jako nazwa drogiego samochodu wzięła się z historii. "Whip" jako "bicz, bat" używany był do kierowania pojazdów konnych. Wraz z pojawieniem się samochodów, słowo "whip" zaczęło służyć jako określenie kierownicy. Później, poprzez podobieństwo logo Mercedes-Benz do kierownicy, słowem "whip" zaczęto określać wszystkie drogie samochody.
 11. cartload
  • fura, wóz (pojazd)
  • fura, wóz (ilość, która może zmieścić się na wozie, na furze)
 12. umpteen
 13. slue
 14. drag ***
  • bryka, fura slang
   Nice drag, dude, is it new? (Niezła fura, stary, nowa?)
   I want to buy a red drag to impress chicks. (Chcę kupić czerwoną brykę, żeby imponować laskom.)
 15. hunners
idiom
 1. pocketful of something
  • masa, fura, moc czegoś
   I have a pocketful of apples in my garden - do you want some? (Mam masę jabłek w ogrodzie - chcesz trochę?)
 1. power of something ***
 2. lashings of something
 3. gutful of something
rzeczownik
 1. raft of something

powered by  eTutor logo