ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH 50% TANIEJTylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"masa" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "masa" po polsku

masa

rzeczownik
 1. mass ****
  • masa (duża ilość czegoś) [policzalny]
   We have a mass of eggs, you should take some with you. (Mamy masę jajek, powinieneś wziąć trochę ze sobą.)
   We've received a mass of postcards from friends. (Otrzymaliśmy masę pocztówek od przyjaciół.)
   zobacz także: pile
  • masa, tłum (duża grupa ludzi) [tylko liczba pojedyncza]
   A mass of people came to say the last goodbye to Michel Jackson. (Masa ludzi przyszła, żeby pożegnać po raz ostatni Michaela Jacksona.)
   A furious mass was shouting and singing. (Rozwścieczany tłum krzyczał i śpiewał.)
  • masa (wielkość fizyczna) [niepoliczalny]
   How big is the mass of the box? (Jak duża jest masa pudełka?)
   What is the mass of the Earth? (Ile wynosi masa Ziemi?)
 2. bunch ***
  • masa, kupa potocznie [tylko liczba pojedyncza]
   I have said a bunch of bad things about you. (Powiedziałem o tobie masę złych rzeczy.)
   I have a bunch of my own problems, I can't help you. (Mam kupę własnych problemów, nie mogę ci pomóc.)
 3. slew
 4. heaps
 5. gobs
 6. oodles
 7. parachor
  • masa (w nauce)
 8. chassis ground
 9. wodge
 10. a bucketload
 11. slue
 12. shitload , shitton
idiom
 1. pocketful of something
  • masa, fura, moc czegoś
   I have a pocketful of apples in my garden - do you want some? (Mam masę jabłek w ogrodzie - chcesz trochę?)
 1. a good deal , a great deal
  • wiele, dużo, sporo, masa
   We still have a great deal to do in this area. (Wciąż mamy wiele do zrobienia w tej dziedzinie.)
   We can learn a great deal from each other. (Możemy się wiele od siebie nauczyć.)
   I know you must love your daughter a great deal. (Wiem, że musisz bardzo kochać swoją córkę.)
   There's a great deal of apples in my garden. (W moim ogrodzie jest dużo jabłek.)
   Water can cause a great deal of damage. (Woda może spowodować poważne zniszczenia.)
   zobacz także: a lot
przysłówek
 1. whole lot *
  • (całe) mnóstwo, (cała) masa, (bardzo) dużo potocznie
 1. the bulk of something
liczebnik
 1. lotsa , lotta
  • (abbr) kupa, masa, wiele (skrót od "a lot of") slang
 1. power of something ***
 2. a whale of something   potocznie
 3. lashings of something
 4. gutful of something
rzeczownik
 1. a mountain of something , mountains of something
 2. heaps of something
 3. masses of something
 4. raft of something
 5. loads of something British English potocznie , load of something British English potocznie , także: loadsa something
idiom
 1. oceans of something , sea of something *
  • masa czegoś, morze czegoś (np. jedzenia, łez) potocznie
   She cried oceans of tears when they broke up. (Wypłakała morze łez, kiedy się rozstali.)
   They prepared oceans of food for the party. (Oni przygotowali masę jedzenia na imprezę .)
 2. no lack of something

Powiązane zwroty — "masa"

rzeczownik
porcelana (masa ceramiczna) = china , porcelain
ciasto (jako masa) = pastry
tony (łączna masa czegoś w tonach) = tonnage , także: tunnage
silikon (masa uszczelniająca i klejąca) = silicone
biomasa = biomass +1 znaczenie
masy = the masses +3 znaczenia
masa ciała = body weight +1 znaczenie
masywność = solidity +6 znaczeń
lak (masa do pieczętowania) = sealing wax
przymiotnik
masowy = mass +4 znaczenia
przysłówek
masowo = en masse , także: en-masse +1 znaczenie
idiom
inne

powered by  eTutor logo