"przez chwilę" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przez chwilę" po polsku

przez chwilę

przysłówek
 1. awhile *
  • przez chwilę, króciutko
   I studied awhile and went to sleep. (Uczyłem się przez chwilę i poszedłem spać.)
   important nie mylić z: while
 2. momentarily * , także: momently
 1. for a while , for a bit
  • przez chwilę, chwilę
   For a while I thought you were lying. (Przez chwilę myślałem, że kłamiesz.)
   Could you wait for a while? (Czy mógłbyś chwilę poczekać?)
 2. for an instant
  • przez chwilę, na chwilę
   For an instant time seemed to stop. (Przez chwilę wydawało się, że czas się zatrzymał.)
   Jack raised his eyes for an instant. (Jack podniósł oczy na moment.)
   link synonim: for a moment
idiom
 1. in small doses

"przez chwilę" — Słownik kolokacji angielskich

for a while kolokacja
 1. for przyimek + while rzeczownik = przez chwilę, chwilę
  Zwykła kolokacja

  He hadn't thought of his Father for a long while.

  Podobne kolokacje:
for an instant kolokacja
 1. for przyimek + instant rzeczownik = przez chwilę, na chwilę
  Zwykła kolokacja

  He went out, then turned back for just an instant.

  Podobne kolokacje:
for a bit kolokacja
 1. for przyimek + bit rzeczownik = przez chwilę, chwilę
  Zwykła kolokacja

  I would like to talk with you for a bit.

  Podobne kolokacje:
for the instant kolokacja
Popularniejsza odmiana: for an instant
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przez chwilę
 1. for przyimek + instant rzeczownik
  Luźna kolokacja

  He went out, then turned back for just an instant.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo