"przeciw" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przeciw" po polsku — Słownik angielsko-polski

przeciw

przyimek
 1. against *****
  • przeciwko, przeciw
   Most of the senators were against the new plan. (Większość senatorów była przeciwko nowemu planowi.)
   I voted against this idea. (Głosowałem przeciwko temu pomysłowi.)
   zobacz także: agin
  • przed, przeciw
   I will protect you against any harm. (Ochronię cię przed każdym niebezpieczeństwem.)
   A sunscreen protects our skin against cancer. (Krem na opalanie chroni naszą skórę przed rakiem.)
 2. versus ** , vs. (skrót) *** , vs (skrót) *** , v. (skrót) **
  • kontra, przeciw, przeciwko
   She was the judge in the case of Smith versus Williams. (Ona była sędzią w procesie Smith przeciwko Williamsowi.)
   The match Poland versus Romania was interesting. (Mecz Polska kontra Rumunia był interesujący.)
 3. gainst
phrasal verb
 1. object to something *
czasownik
 1. deprecate

Powiązane zwroty — "przeciw"

czasownik
walczyć (przeciw czemuś) = strive
spiskować (przeciw komuś, czemuś) = scheme
wstrzymać się (od głosowania za lub przeciw) = abstain
protestować (przeciw czemuś) = remonstrate
buntować się (przeciw komuś) = rebel
rzeczownik
powstanie (przeciw władzy) = insurgency
przeciwnik = opponent +10 znaczeń
głosowanie (rozdzielenie głosujących za i przeciw) = division
sprzeciw = opposition +14 znaczeń
przeciwieństwo = opposite , opp. (skrót) +7 znaczeń
głos przeciw = no +1 znaczenie
delikt (wykroczenie przeciw prawu) = tort
obwałowanie (przeciw powodzi) = embankment
walczenie (przeciw czemuś) = striving
przymiotnik
prefiks
przyimek
naprzeciw = before +1 znaczenie
inne
idiom