"zapora" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zapora" po polsku — Słownik angielsko-polski

zapora

Activity: Three Gorges Dam, Barrier.wmf (3008 bytes)
rzeczownik
 1. dam **
  • tama, zapora [COUNTABLE]
   In 1976, 26 000 people died when a dam broke in China. (W roku 1976 w wyniku przerwania zapory w Chinach zginęło 26 tysięcy osób.)
   Are you sure the dam is strong enough to protect us from a flooding? (Czy jesteś pewny, że tama jest wystarczająco mocna, aby uchronić nas przed powodzią?)
 2. barrier **
  • barierka, szlaban, zapora [COUNTABLE]
   There were policemen standing near the barriers. (Przy barierkach stali policjanci.)
   I managed to avoid hitting the barriers. (Udało mi się uniknąć uderzenia w barierki.)
   link synonim: bar
 3. barricade
  • barykada, zapora
   We built a barricade to stop them. (Zbudowaliśmy barykadę, żeby ich powstrzymać.)
   They try to break through our barricade! (Oni próbują przebić się przez naszą barykadę!)
   You should be safe behind the barricade. (Za tą barykadą powinniście być bezpieczni.)
 4. barrage
 5. dyke , dike
 6. bulwark
 7. bar ****
  • szlaban, rogatka, zapora, bariera [COUNTABLE]
   If you see a bar going down, you should stop the car. (Gdy widzisz, że rogatka się zamyka, to powinieneś zatrzymać samochód.)
   I couldn't cross the road. There was a bar. (Nie mogłem przejechać przez drogę. Tam był szlaban.)
   link synonim: barrier
 8. caltrop
 9. abatis , także: abattis
 10. calthrop , także: caltrap
 11. aboideau Canadian English , także: aboiteau