"parcie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "parcie" po polsku — Słownik angielsko-polski

rzeczownik
  1. pressure ****   [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
    The pressure of the press pumps air into the bowl. (Nacisk tłoku pompuje powietrze do miski.)
    You can change the shape of the material under pressure. (Pod wpływem nacisku możesz zmienić kształt tego materiału.)

parcie

rzeczownik
  1. bearing down
czasownik
  1. thrust **
  2. bear down