Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"wyczyn" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wyczyn" po polsku

wyczyn

obrazek do "stunt" po polsku stunt bike
rzeczownik
 1. a performance ****    BrE język mówiony
  His performance was breathtaking, nobody managed to do that before! (Jego wyczyn zapierał dech w piersiach, nikomu wcześniej nie udało się tego zrobić!)
  I will always remember her performance. It was stunning. (Zawsze będę pamiętać jej wyczyn. To było zachwycające.)
 2. achievement ***
  • wyczyn, zdobycz [niepoliczalny]
   He runs so fast he caught a fox. What an achievement! (On biega tak szybko, że złapał lisa. Cóż za wyczyn!)
   You're the first person she agreed to go out with - nice achievement! (Jesteś pierwszą osobą, z którą ona zgodziła się wyjść - niezły wyczyn!)
 3. stunt *
  • wyczyn, popis (kaskaderski)
   Her latest stunt was walking on a tightrope. (Jej ostatni wyczyn to chodzenie po linie.)
 4. feat *
  • wyczyn, dokonanie, osiągnięcie
   If a technological feat is possible, man will do it. (Jeśli jakiś technologiczny wyczyn jest możliwy, człowiek go dokona.)
   Being a world champion is no easy feat. (Bycie mistrzem świata to niełatwy wyczyn.)
 5. deed *
  • czyn (np. szlachetny, niecny), uczynek (dobry, zły), wyczyn (np. bohaterski) oficjalnie [policzalny]
   Without the memory of his deed, he cannot possibly feel guilty. (Bez pamięci swego czynu nie może czuć się winny.)
   It would be a good deed to visit him. (Byłoby dobrym uczynkiem odwiedzić go.)
 6. coup **   [policzalny]
  It was a very brave coup, congratulations. (To był bardzo odważny wyczyn, gratulacje.)
 7. exploit
  • wyczyn, czyn bohaterski
   Your exploit is the only thing in the newspapers right now. (Twój bohaterski wyczyn to jedyna rzecz o jakiej piszą w tej chwili w gazetach.)
 8. doing
  • czyn, wyczyn [niepoliczalny]
   Her doings will cost me life. (Jej wyczyny będą mnie kosztować życie.)
 9. claim to fame
 10. blinder    BrE slang