"zdobycz" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zdobycz" po polsku — Słownik angielsko-polski

zdobycz

obrazek do "kill" po polsku
rzeczownik
 1. prize ***
  • zdobycz, łup
   Where do you hide your prize? (Gdzie ukrywasz swój łup?)
   Nice prize - where did you get it? (Niezła zdobycz - gdzie ją dostałeś?)
 2. achievement ***
  • wyczyn, zdobycz [UNCOUNTABLE]
   He runs so fast he caught a fox. What an achievement! (On biega tak szybko, że aż nawet złapał lisa. Cóż za wyczyn!)
   You're the first person she agreed to go out with - nice achievement! (Jesteś pierwszą osobą, z którą ona zgodziła się wyjść - niezły wyczyn!)
 3. conquest *
  • zdobycz terytorialna, zdobycz
   Did you have to make your conquest public? (Musiałeś publicznie chwalić się swą zdobyczą?)
 4. kill *****
  • zdobycz, upolowana zwierzyna
   They never failed to bring a kill from a hunt. (Oni zawsze przynosili upolowaną zwierzynę z łowów.)
   Tonight we'll eat my kill for supper. (Dziś na kolację zjemy moją zdobycz.)
 5. quarry
  • zdobycz, zwierzyna łowna [SINGULAR]
   And how do we catch our current quarry? (A jak złapiemy naszą aktualną zwierzynę?)
   Our quarry should be somewhere in this forest. (Nasza zdobycz powinna być gdzieś w tym lesie.)
 6. haul **
  • łup, zdobycz
   He did always share his haul with me, though. (Jednak zawsze dzielił się ze mną łupami.)
 7. booty
 8. loot
 9. swag
 10. reif