zdobycz, upolowana zwierzyna

kill

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

They never failed to bring a kill from a hunt. = Oni zawsze przynosili upolowaną zwierzynę z łowów.