"parę" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "parę" po polsku

parę

obrazek do "some" po polsku
określnik
 1. some *****
  • kilka, parę
   The company lost some important clients. (Firma straciła kilku ważnych klientów.)
   We found some interesting things. (Znaleźliśmy kilka ciekawych rzeczy.)
   I have some questions for you. (Mam do ciebie parę pytań.)
 2. several *****
  • kilka, parę
   I was ill for several days. (Byłem chory przez kilka dni.)
   Several people died in that car accident. (Kilka osób zginęło w tamtym wypadku samochodowym.)
   I've seen the film several times. (Widziałem ten film kilka razy.)
liczebnik
 1. a few
  • kilka, parę
   I have still got a few minutes. (Mam jeszcze kilka minut.)
   I've seen a few cars I liked. (Widziałem kilka samochodów, które mi się podobały.)
   important nie mylić z: few
liczebnik
 1. a couple of something
  • kilka czegoś, parę czegoś potocznie
   We will discuss it in a couple of days. (Omówimy to za kilka dni.)
   I ate a couple of green apples. (Zjadłem kilka zielonych jabłek.)
   There are a couple of countries I'd like to visit. (Jest kilka krajów, które chciałbym odwiedzić.)
   Do you want a beer? I have a couple. (Chcesz piwa? Mam parę.)
   link synonimy: a few, some, several
rzeczownik
 1. several of something
obrazek do "couple" po polsku Picture of Pair of Dogs - Free ... ... look like a normal pair of shoes obrazek do "pair" po polsku obrazek do "steam" po polsku
rzeczownik
 1. couple *****
  • para (zakochanych) [policzalny]
   They looked like a couple. (Oni wyglądali jak para.)
   You and she would make a good couple. (Ty i ona stworzylibyście dobrą parę.)
   Do you know the young couple living next door? (Czy znasz tę młodą parę mieszkającą obok?)
  • para (dwie osoby sparowane)
   For the next exercise, you will be lined in couples. (Do następnego ćwiczenia zostaniecie ustawieni w parach.)
   zobacz także: pair
 2. pair ***
  • para (coś zrobionego z dwóch podobnych elementów połączonych z sobą) [policzalny]
   I bought three pairs of jeans. (Kupiłem trzy pary dżinsów.)
   She uses two pairs of glasses. (Ona używa dwóch par okularów.)
   I have only one pair of shoes. (Mam tylko jedną parę butów.)
   She bought two pairs of socks. (Ona kupiła dwie pary skarpetek.)
   Which pair would you rather buy? (Którą parę wolałbyś kupić?)
  • para (dwoje ludzi robiących coś wspólnie) [policzalny]
   Your pair will prepare the invitations. (Wasza para przygotuje zaproszenia.)
   We have to work in pairs. (Musimy pracować w parach.)
   zobacz także: couple
  • dwójka, para (o zwierzętach, które będą się rozmnażać) [policzalny]
 3. steam **
  • para wodna, para [niepoliczalny]
   The kitchen was full of steam. (Kuchnia była cała zaparowana.)
   When water boils, it turns to steam. (Kiedy woda wrze, zamienia się w parę.)
   Steam was rising from the engine area. (Z części silnikowej wydobywała się para wodna.)
   link synonim: water vapour
 4. mist *
 5. vapour British English , vapor American English *
 6. brace **
  • para (dwie sztuki czegoś)
 7. dyad , także: duad
 8. duo *
  • para, dwoje potocznie
   They are a very well-known tycoon duo in this region. (To bardzo znana para przedsiębiorców w tym regionie.)
 9. twosome , także: twasome Scottish English dialekt
 10. ship ****
 11. steam power
  • para (zasilająca, np. maszynę)
 12. diad
 13. a couple of things
 14. a couple of people
 1. para
  • para (waluta w Imperium Osmańskim)
rzeczownik
 1. a pair of something  
  He's been wearing the same pair of trousers for 3 weeks. (On nosi tą samą parę spodni od trzech tygodni.)

Powiązane zwroty — "parę"

czasownik
rzeczownik
phrasal verb
idiom
przymiotnik
parzysty = even +1 znaczenie
parny = close +6 znaczeń
inne
inne

powered by  eTutor logo