ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"gdyby tylko" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "gdyby tylko" po polsku

gdyby tylko

  1. if only **  
    If only he could tell her and make her understand... (Gdyby tylko on mógł jej powiedzieć i sprawić, że zrozumie...)
    If only I weren't so tired! (Gdybym tylko nie był tak zmęczony!)

powered by  eTutor logo