"plus minus coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "plus minus coś" po polsku

idiom
 1. give or take
  • plus minus, mniej więcej
   I've been working for them for five years, give or take a few months. (Pracuję dla nich przez pięć lat, plus minus kilka miesięcy.)
   It is a mile away, give or take a few hundred yards. (To jest milę stąd, plus minus kilkaset jardów.)
   link synonim: plus or minus
 2. plus or minus  
  The margin of error is plus or minus 4 percentage points. (Margines błędu wynosi plus minus 4 punkty procentowe.)
  This car costs plus or minus ten thousand dollars. (Ten samochód kosztuje plus minus dziesięć tysięcy dolarów.)
  link synonim: give or take

plus minus coś

idiom
 1. within something either way
  • plus minus coś (różniący się nie mniej i nie więcej niż o coś)

podobne do "plus minus coś" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "plus minus coś" po angielsku

idiom

powered by  eTutor logo