ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"nie mieć dużo czegoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nie mieć dużo czegoś" po polsku

nie mieć dużo czegoś

 1. be running short of something , be running short on something
  • nie mieć dużo czegoś (gdy coś się komuś kończy)
Strong Elf Holding a Lot of out the 'horn o' plenty', Plenty of Fish in the Sea?
przysłówek
 1. much *****
  • dużo, znacznie, wiele (np. lepszy, szybszy)
   You look much better with short hair. (Wyglądasz o wiele lepiej z krótkimi włosami.)
   My car is much faster than yours. (Mój samochód jest dużo szybszy od twojego.)
  • dużo, wiele (np. pieniędzy)
   You still have much to learn about life. (Wciąż masz jeszcze wiele do nauczenia się o życiu.)
   How much money do you need for this dress? (Jak dużo pieniędzy potrzebujesz na tę sukienkę?)
 2. lots of *** , a lot of
  • dużo, mnóstwo, wiele
   She bought me lots of new clothes. (Ona kupiła mi dużo nowych ubrań.)
   I still have lots of friends. (Wciąż mam dużo przyjaciół.)
 3. well , *****
 4. whole lot *
  • (całe) mnóstwo, (cała) masa, (bardzo) dużo potocznie
 5. woefully , także: wofully
 6. many , także: mony Scottish English dialekt
 7. hella , hell of a
 8. beaucoup   American English potocznie
 9. mobs
 1. a dozen potocznie ***
rzeczownik
 1. a lot ***** , lots potocznie
  • mnóstwo, dużo, wiele
   I have a lot of work to do. (Mam wiele pracy do wykonania.)
   I know a lot of people who can sing. (Znam mnóstwo osób, które potrafią śpiewać.)
   link synonim: a dozen
   zobacz także: plenty
 1. a good deal , a great deal
  • wiele, dużo, sporo, masa
   We still have a great deal to do in this area. (Wciąż mamy wiele do zrobienia w tej dziedzinie.)
   We can learn a great deal from each other. (Możemy się wiele od siebie nauczyć.)
   I know you must love your daughter a great deal. (Wiem, że musisz bardzo kochać swoją córkę.)
   There's a great deal of apples in my garden. (W moim ogrodzie jest dużo jabłek.)
   Water can cause a great deal of damage. (Woda może spowodować poważne zniszczenia.)
   zobacz także: a lot
 2. a great deal of something , a good deal of something
określnik
 1. plenty ,
  • mnóstwo, dużo, wiele
   We've got plenty of time. (Mamy mnóstwo czasu.)
   There are plenty of other ways. (Jest mnóstwo innych sposobów.)
   I bet she's got plenty of money by now. (Założę się, że ona ma teraz mnóstwo pieniędzy.)
   zobacz także: lots
idiom
 1. a thing or two
 2. buttload
przymiotnik
 1. beaucoup

powered by  eTutor logo