"wykraczać poza coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wykraczać poza coś" po polsku

wykraczać poza coś

phrasal verb
  1. go beyond something *
    • przekraczać coś, wykraczać poza coś
      His behaviour goes beyond any limits. (Jego zachowanie przekracza wszelkie granice.)
      This case went beyond my knowledge. (Ta sprawa wykroczyła poza moją wiedzę.)

powered by  eTutor logo