"beyond remedy" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "beyond remedy" po angielsku — Słownik polsko-angielski

beyond remedy

przymiotnik
  1. nie do wyleczenia

"beyond remedy" — Słownik kolokacji angielskich

beyond remedy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poza środkiem zaskarżenia
  1. beyond przyimek + remedy rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "If you prize reticence more than your life," said Kate dryly, "then you're certainly beyond remedy."

    Podobne kolokacje: