"niezrozumiały" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "niezrozumiały" po polsku

niezrozumiały

przymiotnik
 1. unintelligible **
  • nieprzejrzysty, niezrozumiały
   His writing is unintelligible. (Jego pismo jest nieprzejrzyste.)
   Your statement was unintelligible. (Pańska wypowiedź była niezrozumiała.)
 2. unclear *
  • niejasny, niezrozumiały
   The details of the contract are unclear. (Szczegóły umowy są niejasne.)
 3. abstract **
  • niejasny, niezrozumiały
   Some terms are abstract for me. (Niektóre pojęcia są dla mnie niezrozumiałe.)
 4. incomprehensible
 5. puzzling
 6. meaningless *  
 7. impenetrable
 8. inarticulate
 9. unaccountable
  • niewytłumaczalny, niezrozumiały formal
   She felt an unaccountable fear of flying. (Ona czuła niewytłumaczalny strach przed lataniem.)
 10. noncoherent
  • niezrozumiały (o człowieku)
 11. noncommunicable , non-communicable
 1. beyond reason  

Powiązane zwroty — "niezrozumiały"

rzeczownik
niezrozumienie = misstep +2 znaczenia
dyrdymały (irlandzkie określenie na głupkowaty i niezrozumiały tekst lub wypowiedź) = codology
przysłówek
niezrozumiale = obscurely +4 znaczenia
idiom

"niezrozumiały" — Słownik kolokacji angielskich

beyond reason kolokacja
 1. beyond przyimek + reason rzeczownik = niezrozumiały
  Bardzo silna kolokacja

  You're all for equality, and we are too, but some of this is get getting beyond reason.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo