"size something up" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "size something up" po angielsku — Słownik polsko-angielski

size something up

phrasal verb
  1. oceniać coś, mierzyć coś wzrokiem
    Her boyfriend was jealous and he sized me up. (Jej chłopak był zazdrosny i zmierzył mnie wzrokiem.)
    She sized the situation up and she took control of it. (Ona oceniła sytuację i wzięła nad nią kontrolę.)
    He sized the tree up and started to climb. (On zmierzył drzewo wzrokiem i zaczął się wspinać.)