nagrywanie, rejestrowanie

recording

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

Over the next few years, the group did very little recording. = Przez kilka następnych lat grupa robiła bardzo niewiele nagrywań.