"videotaping" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "videotaping" po angielsku

videotaping

rzeczownik
 1. nagrywanie na taśmie wideo

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. nagrywać, zapisywać na taśmie wideo
  Can you videotape his concert for me? I can't watch it now. (Czy możesz nagrać dla mnie jego koncert? Nie mogę go teraz obejrzeć.)
  The entire action was videotaped by two men working for the government. (Cała czynność została nagrana przez dwóch mężczyzn pracujących dla rządu.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. kaseta video, kaseta wideo
  I have found old videotapes in the attic. (Znalazłem stare kasety wideo na strychu.)
  I recorded this film on a videotape. (Nagrałem ten film na kasetę wideo.)

powered by  eTutor logo