"przegrywać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przegrywać" po polsku — Słownik angielsko-polski

przegrywać

czasownik
 1. trail ***
  • przegrywać, pozostawać w tyle [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   Their volleyball team is trailing by seven points. (Ich zespół siatkówki przegrywa siedmioma punktami.)
   Our local team is trailing in the league. (Nasz lokalny zespół przegrywa w lidze.)
phrasal verb
 1. go down ***
  • przegrywać (np. zawody, wybory)
   She went down by one vote. (Ona przegrała jednym głosem.)
   I can't go down, I sacrificed my job and my family for this election! (Nie mogę przegrać, poświęciłem pracę i rodzinę dla tych wyborów!)
idiom
 1. lose the day  
  Our team always loses the day. (Nasza drużyna zawsze przegrywa.)
czasownik
 1. lose *****
  • przegrać (np. w zawodach) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   Our team lost 4-1. (Nasz zespół przegrał 4-1.)
   We need to discuss why you lost an election. (Musimy przedyskutować, dlaczego przegrałeś w wyborach.)
czasownik
 1. tank ***