Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"poor sport" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "poor sport" po angielsku

"poor sport" — Słownik kolokacji angielskich

poor sport kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kiepski sport
  1. poor przymiotnik + sport rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It is not good for a player to be considered a poor sport.