"major sport" — Słownik kolokacji angielskich

major sport kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główny sport
  1. major przymiotnik + sport rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The following are the major sports; local groups may well play many others.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo