KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"popular sport" — Słownik kolokacji angielskich

popular sport kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularny sport
  1. popular przymiotnik + sport rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The development of the most popular sports at the highest levels.

powered by  eTutor logo